Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Törökországi levelek (1)

2008.06.14

1


CONSTANTINÁPOLYBAN GRÓF P... . E.... . ÍROTT LEVELI  M... K... ..
Gallipoliból, Anno 1717. 10. octobris.

 

Édes néném! Hálá légyen az Istennek, mi ideérkeztünk ma szerencsésen, Franciaországból pedig 15. septembris indultunk meg. A fejdelmünknek Istennek hálá jó egészsége volna, hogyha a köszvény búcsút akarna tőlle venni, de reméljük, hogy itt a török áer elűzi. Édes néném, mi jó a földön járni! Látja kéd, még Szent Péter is megijedett volt, mikor a vízben sipadoztak a lábai. Hát mi bűnösök, hogyne félnénk, amidőn a hajónk olyan nagy habok között fordult egyik oldaláról a másikára, mint az erdélyi nagy hegyek. Némelykor azoknak a tetején mentünk el, némelykor pedig olyan nagy völgyben estünk, hogy már csak azt vártuk, hogy reánk omoljanak azok a vízhegyek. De mégis olyan emberségesek voltanak, hogy többet nem adtak innunk, mintsem kellett volna. Elég a', hogy itt vagyunk egészségben. Mert a tengeren is megbetegszik az ember, nemcsak a földön, és ott ha a hintó megrázza, elfárad, és jobb egyepegyéje vagyon az ételre. De a hajóban az a szüntelen való rengetés, hánkodás a főt elbódítja, a gyomrot felkeveri, és úgy kell tenni, valamint a részeg embereknek, aki a bort meg nem emésztheti. A szegény gyomromnak is olyan nyavalyában kelletett lenni vagy két első nap, de azután úgy kellett ennem, mint a farkasnak. A fejdelmünk a hajóból még nem szállott vala le, hogy a tatár hám, aki itt exiliumban vagyon, holmi ajándékot külde és a többi között egy szép lovat, nyergelve. Itt a fejdelemnek jó szállást adtak, de mi ebül vagyunk szállva. De mégis jobban szeretem itt lenni, mintsem a hajóban. Édes néném, a kéd kedves levelit vagyon már két esztendeje hogy vettem; igazat mondok, hogyha az esztendő egy holnapból állana. Reménlem, édes néném, hogy már ezután, minthogy egy áerrel élünk, gyakrabban veszem kedves levelét. De minthogy egynehány száz mélyfölddel közelebb vagyunk egymáshoz, úgy tetszik, hogy már inkább is kell kédnek engemet szeretni. Én pedig ha igen szeretem is kédet, de többet nem írhatok, mert úgy tetszik, mintha a ház keringene velem, mintha most is a hajóban volnék.

Forrás: http://mek.oszk.hu/00800/00880/html/mikes1.htm 

Szómagyarázat:    *áer = levegő  *kéd = kend, maga *sipadoztak =süppedeztek, belesüppedtek   *egyepegyéje = étvágya   *tatár hám = tatár kán  *exiliumban = számkivetésben  *holnapból = hónapból  *egy áerrel élünk = egy levegőt szívunk, vagyis: ugyanabban az országban élünk *mélyfölddel = mérfölddel

rodosto.jpg

 

Constantinopolis/Konstantinápoly/Isztambul, Törökország

A KÉP FORRÁSA (más, érdekes képek is találhatók):  http://www.imeem.com/kayhanovic/blogs/ 


A levélhez kapcsolódó kiegészítések:

 

Mányoki Ádám híres portréja II. Rákóczi Ferencről.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1703 és 1711 között vezette a magyar nemzet szabadságharcát a Habsburg-uralom ellen. 1711. február 21-én segítségért Lengyelországba indult, a jóváhagyása nélkül megkötött szatmári béke után emigrációba kényszerült. 1712-ben Franciaországba hajózott; rangrejtve élt XIV. Lajos udvarában. A király halála után visszavonult Grosbois-ba, s a kamalduli szerzetesek klastromában élt. 1715-ben III. Károly fő- és jószágvesztésre ítélte. 1717. szept. 15-én a szultán meghívására Törökországba hajózott. A pozsareváci béke (1718. július 21.) után a Porta Rodostóba telepítette, itt töltötte élete utolsó éveit. Mikes Kelemen II. Rákóczi Ferenc holttestét a galatai Szent Benedek kápolnában nyugvó édesanyja sírjába temettette, szívét s kéziratait, végakaratához híven, Grosbois-ba küldte. Hamvait 1906-ban a kassai dómban helyezték el.

FORRÁS:

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/SZERKEZET/03marcius/m_unnepek/m27_rakocziferenc/rakoczi_portre.jpg 

http://mek.oszk.hu/01500/01504/html/nagykep.jpg 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.