Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Méné tekel...

2008.03.31

MÉNÉ TEKEL... 

 

 

Karinthy Frigyes (1887-1938)

 

Hallgasd meg, aztán mondd utánam ezt:
Versben mondom, hogy jobban megjegyezd.

 

Szívedbe vésem és füledbe rágom:
Rossz volt embernek lenned a világon,

 

E korban, melynek mérlege hamis,
S megcsal holnap, mert megcsalt tegnap is.

 

Délben az ember megkísértetett,
Az éjben sírtak a kísértetek.

 

Siratták Krisztus gyötrelmes keresztjét,
De a gyilkost megint hősnek nevezték.

 

A férfi vért ivott s a nő velőt,
Künt a költő bőgött a bolt előtt.

 

Halottra adtak selymet és brokátot,
Az élő rongyos volt, és vért okádott.

 

Virággal hintették a síri vermet,
Az élő künt a hó alatt didergett.

 

Hangos szóval esküdtek a koporsón,
Az élő halkan jajgatott a borsón.

 

Bámult a gyermek, nagy szemét kinyitva,
Az aggok hallgattak, gyáván sunyítva,

 

De szembeköpte mesterét a hitvány,
Piszkos ripők, a szemtelen tanítvány.

 

Hajók rohantak égő tűzveszélyben,
A ringyók cifra rongya szállt a szélben,

 

De a legszebb és a legékesebb
Szemétdombon rohadt el, mint az eb.

 

Most hát kezem tördelve, sírva kérlek,
Vigyázz, figyelj: készül a tiszta mérleg.

 

Tedd most szívedbe és füledbe el -
Az értelmét majd megtudod, ha kell.

 

MÉNÉ, TEKEL - ha érted, vagy nem érted,
Jegyezd meg jól: tenéked szól s teérted.

 

Egykor sötétben elmondott dalom,
Mint lángírás, világít a falon.

 

Jegyezd meg jól: ma szürke szók ezek,
De élni fognak, hogyha én nem élek,
S lesznek, ha nem leszek.

 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bél-sar-uszur (meghalt Kr.e. 539 körül) Másképpen Belsazár vagy Belsaccar, görögül Baltazár vagy Balthazár. Babilón társrégense. Akkor ölték meg, amikor a perzsák elfoglalták a várost. Dániel könyvének tanúsága szerint uralkodásának végén éhinség és gazdasági hanyatlás ütötte fel fejét az országban. A Biblia és Xenophón beszámolója szerint Bél-sar-uszur  (Belsazár) egy utolsó nagy lakomát tartott, amikor egy kezet pillantott meg, amely a következő arameus szavakat írta a falra: Mene, mene, tekel, ufarszin (másként upharszin).

És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és persáknak.

Dániel könyve, 5. fejezet, 25-28. ének

 

Dániel tehát úgy értelmezte a feliratot, mint Isten által Bél-sar-uszurra mért büntetést, s megjövendölt Babilón küszöbön álló bukását.

Bél-sar-uszur azután halt meg, hogy Gobürasz perzsa hadvezér 532. október 12-én ellenállás nélkül bevette Babilónt, és valószínűleg azelőtt, hogy II. Kürösz perzsa király 17 nappal később bevonult a városba.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bél-sar-uszurt 1854-ig csak a bibliai Dániel könyvéből (5., 7., és 8. fejezetéből), illetve Xenophón Küropaideia (Kürösz nevelkedése) című művéből ismerték. 1854-ben azonban felfedezték nevét a babilóni ékírásos feliratok között is.

A Biblia Nabú-kudurri-uszur fiának tartotta, a babilóni feliratok azonban Nabú-naid király és Nitokrisz legidőseb gyermekeként említi; Nitokrisz valószínűsíthetően Nabú-kudurri-uszur egyik lánya volt.

Amikor Nabú-naid 550-ben száműzetésbe vonult Bél-sar-uszurra hagyta a trónt és seregének egy részét. Társrégenssége alatt ő irányította a kormányzatot és saját valamint apja birtokait.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.